Förrådet

Objektet är beläget i nytt kvarter mellan Industrigatan och Fabriksgatan i Norrtälje intill hamnen. På uppdrag av Index International utför Noccon byggarbeten i kvarteret förrådet, första etappen. Entreprenaden avser stom- och rumskomplettering i nyproduktion av ett helt nytt kvarter omfattande 11 trapphus med tot 186 lgh och ett gemensamt garage under mark. Totalt omfattar entreprenaden 14 000 kvm BTA.

Projektnamn: Kv Förrådet 1
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad AB04
Byggherre: Index International
Kontraktsarbete: Byggarbeten
Kontraktstid: maj 2016 – januari 2018

Tags: bostäder, nyproduktion

Back to Top