Noccon Fastighetsutveckling

Genom Noccon Fastighetsutveckling förvärvar vi råmark och utvecklingsbara fastigheter. Vi planerar och leder utvecklingsprojekten till färdig produkt genom hela processen, ofta från tidiga skeden med kommunal detaljplan, bygglov och försäljning av färdig produkt. Projektering och byggproduktion gör vi i Noccon AB där vi samlat den erfarenhet och kompetens som krävs för ett lyckat genomförande. Vårt primära fokus är bostäder i Stockholmsregionen där vi producerar villor, radhus och flerbostadshus – gärna med bostadsrätt som upplåtelseform.

Noccon Fastighetsutveckling AB är ett utvecklingsbolag delägt av Noccon. Utvecklingsbolaget startades 2015 tillsammans med Property Dynamics AB. Tillsammans utgör vi ett kompetent team med lång erfarenhet av fastighetsutveckling och byggproduktion.