Om Noccon AB

Noccon AB är ett entreprenadföretag i bygg- och fastighetsbranschen. Vi bygger bostäder, kontor och lokaler åt byggherrar i Mälardalen. Vi utför både totalentreprenader och utförandeentreprenader inom privat och offentlig sektor, såväl nyproduktion som ROT. Vi har goda erfarenheter av samarbete i partnering, där vi tillsammans med byggherren redan i tidigt skede bidrar med produktionserfarenhet och nyckeltal.

Företaget startade 2011. Våra anställdas erfarenheter och historia går många år tillbaka i tiden då flera av oss arbetat tillsammans hos tidigare arbetsgivare.

Gasellvinnare 2018

AAA Kreditvärdighet

Affärsidé

Vi är en entreprenör som bygger bostäder samt hus för industri och kommersiella lokaler i Stockholm och Mälardalen.

Vi skall med lönsamhet leverera största möjliga nytta till våra kunder genom att effektivt uppfylla kundens behov avseende funktion, tid, kostnad och kvalitet.

Tjänster

Vi utför totalentreprenader och utförandeentreprenader enligt ABT06 respektive AB04. Normalt anbudsräknar vi i konkurrens och åtar oss entreprenaden till fast pris.

Ofta hjälper vi byggherren i tidigt projektskede med nyckeltalskalkyler och beslutsstöd varefter vi som byggherrens partner ansvarar för utförandet av entreprenaden med öppen redovisning och ett överenskommet arvode kopplat till projektets måluppfyllnad.

I våra projekt sätter vi alltid miljön högt på agendan.
Vi har genomfört flera miljöklassade projekt.

Styrelse

Christian Segolsson – Ordförande och delägare

Oskar Granler – VD, Ledamot och delägare

Stellan Lundström – Ledamot och professor i fastighetsekonomi KTH