Noccon intar Dubrovnik och konfererar om tillväxt.