Noccon skriver TE-avtal med Åke Sundvall Byggnads AB som beställare om nyproduktion av bostäder i Vårberg. Projekten Vårbergtoppen 1 och Vårbergstoppen 2 omfattar totalt 300 lägenheter.