Objektet är beläget i Enköping med gatuadress Varggatan 28b och består av en industribyggnad/hallbyggnad på 500 kvm samt vidliggande kontorslokal om ca 100 kvm. Anläggningen hyrs av Algeco OY för rangering och anpassning av paviljong- och bodmoduler. Kontorsdelen är fristående och byggd som showroom för Algecos modulsystem.
Entreprenaden omfattar markarbeten och bergschakt av ca 3000 m3 fast berg, hårdgjorda ytor på ca 9000 kvm. Hallbyggnadens grundläggning är platta på mark, stomme och entresolbjälklag av stål, fasad med sandwichelement av typ paroc, tak av duk. Installationer består av fjärvärmeväxlare ansluten till vattenburen luftvärme och ftx-ventilation med återvinning.

Projektnamn: Kv Stenvreten 8:37
Entreprenör: Noccon AB (f.d. Österling Bygg i Stockholm AB)
Entreprenadform: Partnering i totalentreprenad ABT06
Byggherre: Enholmen Fastigheter AB
Kontraktssumma: 11 MSEK
Kontraktsarbete: Nyproduktion av industribyggnad och kontor
Kontraktstid: sep 2011 – maj 2012

Produktblad Stenvreten (pdf)