Objektet är beläget i Enskede med gatuadress Fågelkärrsvägen och består av ett hus med 12 lägenheter fördelat på 4 st 2 Rok och 8 st 3 Rok. Byggnadsyta är 1087 kvm BTA och 843 kvm BOA.
Entreprenaden omfattar mark- och trädgårdsarbeten, grundläggning med stålpålar och platta på mark, stomme av stål och bjälklag av betong, fasad med av putsade utfackningsväggar, tak av bandtäckt plåt samt kompletta installationer och fläktrum på vinden. Trapphus har hiss och trappor av betong med terrazzo.
Lägenheterna har kök från Vedum, helkaklade badrum och ekparkett.
Energianvändning 75 kWh/m2 år varav el 21 kWh/m2

Projektnamn: Kv Såningsmannen 9
Entreprenör: Noccon AB (f.d. Österling Bygg i Stockholm AB)
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT06
Byggherre: Wåhlin Fastigheter AB
Kontraktssumma: 17.2 MSEK
Kontraktsarbete: Nyproduktion Flerbostadshus, 12 lgh hyresrätt
Kontraktstid: Juli 2011 – aug 2012

Produktblad Såningsmannen (pdf)