Fastighetsnamn är Kolartorp 1:228 i Haninge kommun. Objektet omfattar nyproduktion av två byggnader på gatuadress Glimmervägen 10c. Huvudbyggnad består av fem lägenheter, kontor-, personal- och gemensamhetsutrymmen. Rullstollsförråd, lägenhetsförråd, soprum och undercentral för bergvärme är placerad i en vidliggande servicebyggnad. Byggnadsyta är tot ca 430 kvm BTA.
Entreprenaden omfattar mark- och trädgårdsarbeten, grundläggning med platta på mark, stomme av trä, fasad med träpanel, tak av bandtäckt plåt samt kompletta installationer och fläktrum på vinden. Uppvärmning av fastigheten sker med en bergvärmeanläggning kombinerad med solvärme. Lägenheterna har kök från Vedum och kaklade badrum.
Objektet är utformat som s.k. lågenergihus med täthetskrav < 0,3 l/s m2 vid +50 Pa tryckskillnad, U-yttervägg < 0,106 W/m2C och U-vindsbjälklag < 0,075 W/m2C.
Krav på funktion, teknisk utformning och energianvändning är högt ställda avseende miljöpåverkan och LCC (Life Cycle Cost).

Projektnamn: Glimmervägens Gruppboende, Haninge
Entreprenör: Noccon AB (f.d. Österling Bygg i Stockholm AB)
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT06
Byggherre: Tornbergets Fastighetsförvaltnings AB
Kontraktssumma: 11.3 MSEK
Kontraktsarbete: Nyproduktion gruppbostadshus inkl servicebyggnad
Kontraktstid: Mars 2011 – nov 2012

Produktblad Glimmervägen (pdf)