Objektet är beläget i Gåshaga på Lidingö öster om Stockholm och avser en tillbyggnad av kontorslokal ovanpå en befintlig byggnad innehållande kontrollrum för Käppala reningsverk. Reningsverket tar om hand och renar avloppsvatten från nio stycken kommuner norr om Stockholm.

Entreprenaden omfattar rivning av befintligt tak, förstärkning av befintligt vindsbjälklag och ny stomme för ytterligare ett våningsplan på 400 kvm komplett inrett med tio kontorsrum, konferensrum, WC, RWC samt kök och kopieringsrum.

Del av befintlig fasad av tegel har rivits och ny stomme är utförd i limträ med stålpelare. Den nya ytterväggen är försedd med puts och yttertak är råspont, papp och bandtäckt plåt. I entreprenaden ingår kompletta elinstallationer och anslutning av ny ventilation och kylanläggning till befintligt fläktrum på vinden. Uppvärmning av lokalen sker med inkoppling till värmeväxlare i befintlig anläggning.

Projektnamn: Käppala KB00
Entreprenör: Noccon AB (f.d. Österling Bygg i Stockholm AB)
Entreprenadform: Utförandeentreprenad AB04
Byggherre: Käppalaförbundet
Kontraktssumma: 6 MSEK
Kontraktsarbete: Tillbyggnad kontorslokal
Kontraktstid: Feb 2012 – aug 2012

Produktblad Käppala (pdf)