Objektet avser ett flerbostadshus beläget i Johanneshov med gatuadress Arkadvägen 22 och omfattar total ombyggnad av 50 lägenheter. I gatuplanet byggs befintliga lokaler om till ytterligare 6 st lägenheter. Vind inreds med nya lgh-förråd och installationsutrymmen.

Entreprenaden omfattar även rivning av befintlig inredning och ytskikt, bergschakt för ny hissgrop, ny hiss, tvättstuga, mark- och trädgårdsarbeten. Samtliga fönster och glaspartier byts och fasad tilläggsisoleras och putsas. Tak läggs om med nya betongpannor och samtliga installationer byts ut komplett med nya schaktplaceringar och nytt fläktrum på vinden.

Lägenheterna får nya ytskikt, kök och helkaklade badrum, samtliga i lägenheterna bevarade ekgolv slipas och lackas.

Projektnamn: Kv Balustraden 4
Entreprenör: Noccon AB (f.d. Österling Bygg i Stockholm AB)
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT06
Byggherre: Wåhlin Fastigheter AB
Kontraktssumma: 25.7 MSEK
Kontraktsarbete: Ombyggnad av flerbostadshus, 56 lgh hyresrätt
Kontraktstid: Juni 2012 – juli 2013

Produktblad Balustraden (pdf)