Kunden Specialfastigheter Sverige AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett rikstäckande fastighetsbestånd på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. De största hyresgästerna är Kriminalvården, Rikspolisstyrelsen, Statens institutionsstyrelse och Försvarsmakten.

Objektet är beläget i Enköpings kommun, Vallby och avser nybyggnad av vårdboende i ett plan med totalt 30 vårdplatser inklusive personal- och administrationslokaler. Byggnadens bruttoarea (BTA) är c:a 1800 m2. Entreprenaden omfattar markarbeten och grundläggning med platta på mark samt byggnadsstomme av trä och stål. Fasad utförs med skalmur av tegel. Fläktrum i plan 2 med tillhörande installationsgångar. Utvändigt ingår finplanering med tillfartsvägar och trädgård samt fyra stycken rastgårdar.

Den nya byggnaden ska klassas som Green Building. Målet är nivå Guld och energiprestandan (EP) uppgår till 53 % av kraven i BBR.

Projektnamn: Hornö LVM-Hem
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad AB04
Byggherre: Specialfastigheter Sverige AB
Kontraktssumma: 30 MSEK
Kontraktsarbete: Nyproduktion av sluten vårdanstalt för missbrukare
Kontraktstid: februari 2013 – april 2014

Produktblad Hornö LVH-hem (pdf)