På uppdrag av Upplands-Bro Hus AB ska Noccon AB genomföra ombyggnation av äldreboende på tomt Härnevi 1:72 på Kyrkbyvägen 26 i Bro, nordväst om Stockholm. Entreprenaden avser om- och tillbyggnad till 20 vårdplatser för särskilt boende med stort behov.

Entreprenaden omfattar rivning av fasad och innerväggar intill ren stomme, grundförstärkning med pålning och betongsulor. Byggnaden väderskyddas, del av yttertak rivs och ett nytt våningsplan med teknikrum för installationer byggs. I huskroppen byggs 20 st nya vårdlägenheter samt lokaler för dagverksamhet, personal och administration – komplett inklusive utrustning och installationer.

Byggnadens bruttoarea (BTA) är c:a 1800 m2.

Utvändigt ingår finplanering med nya stenmurar och trädgård.

Projektnamn: Solgården Vårdboende, Kv Härnevi 1:72
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad AB04
Byggherre: Upplands-Brohus AB
Kontraktssumma: 30 MSEK
Kontraktsarbete: Om- och tillbyggnad av särskilt boende med stort behov
Kontraktstid: Mars 2013 – April 2014

Produktblad Solgården (pdf)