Objektet är beläget i Järvastaden och omfattar ett helt kvarter mellan Dammtorps allé och Fridenborgsgatan i Solna. Tillsammans med IKANO Bostadsproduktion AB bygger vi fem stycken flerbostadshus i två etapper, Brf Stensötan och Brf Backsötan. Byggnadsyta är totalt 17500 kvm BTA och 13050 kvm BOA inkluderande ett garage i källarplanet på ca 6100 kvm.

Entreprenaden omfattar produktionssamordning av mark- och trädgårdsarbeten, grundläggning med spont och pålning, platta på mark, stomme av prefabricerad betong, tak med papptäckning, kompletta installationer och fläktrum på vinden. Trapphus har hiss och trappor av betong med terrazzo och granitkeramik. Lägenheterna har kök från Ikea, helkaklade badrum och ekparkett.

Noccons entreprenadarbeten utöver platsledning omfattar samtliga stom- och rumskompletteringsarbeten inklusive snickerier.

Projektnamn: Brf Stensötan & Brf Backsötan
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Partnering (Utförandeentreprenad AB04)
Byggherre: IKANO Bostad AB
Kontraktssumma: 56 MSEK – Stomkomplettering inkl produktionsledning
Kontraktsarbete: Nyproduktion Flerbostadshus, 199 lgh bostadsrätt
Kontraktstid: Aug 2013 – Dec 2015

Produktblad Stensötan (pdf)