På uppdrag av IKANO Bostadsproduktion AB har vi utfört en hyresgästanpassning av lokalen på Totalentreprenad. Entreprenaden omfattar projektering och färdigställande av rå lokalyta med innerväggar, ytskikt och installationer komplett för restaurangverksamhet.

Lokalen ligger i gatuplan i befintligt flerbostadshus beläget i Ursvik intill Järvastaden, Solna.

Projektnamn: Restaurang Grönlingen
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Partnering (Totalentreprenad ABT06)
Byggherre: IKANO Bostad AB
Kontraktstid: våren-sommaren 2014