Noccon AB står inför en kraftig expansion med många intressanta projekt i på gång och söker nu medarbetare till vårt nya kontor i Stockholm. Vi söker dig som är kreativ, lagspelare och har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och dessutom skapar engagemang och arbetsglädje i dina projekt. Vi erbjuder dig spännande uppdrag och möjligheten att tillsammans med oss utvecklas i verksamheten.

Entreprenadingenjör

Som entreprenadingenjör arbetar du med planering, inköp, kundkontakter och kontraktsadministration tillsammans med platschef nära produktionen. Ofta bistår du också platschefen med produktionsledning på arbetsplatsen. Entreprenadingenjören medverkar vid bygg- och ekonomimöten samt deltar aktivt i uppföljning av projekt. I rollen ingår även att delta vid anbudskalkylering för olika projekt. Branscherfarenhet är viktigt och byggrelaterad högskole- eller civilingenjörsutbildning är en fördel men inget krav.

Om Noccon

Noccon har uppdrag och verkar i mälardalen och Stockholm. Vi är ett byggföretag som arbetar målmedvetet med att bibehålla en smidig platt organisation, präglad av av tydlig struktur, ordning och reda och trivsel på arbetsplatsen. Sedan en tid tillbaka arbetar vi i flera kundnära uppdrag, s.k. partnering, där vi i tidigt skede tillsammans med kunden utvecklar produkten för att sedan utföra produktionsarbetet på entreprenad. Vi lämnar också anbud till fast pris i konkurrens, såväl total- som utförandeentreprenader, åt offentliga och privata beställare.

Vi jobbar med övertygelsen att man måste trivas och ha roligt på jobbet för att lyckas. Vår sjukfrånvaro och personalomsättning är mycket låg. Vi strävar efter att alla medarbetare ska fungera som ambassadörer för vår verksamhet.

Kontakt

För ytterligare information kontakta:
Oskar Granler, VD
oskar@noccon.se
070-2045428