Nytt avtal tecknat mellan Noccon och Herman Petersen Fideikommiss AB om nyproduktion av ett LSS-boende av 6 lgh med komplementbyggnad i Erstavik, Saltsjöbaden.