Noccon får nytt förtroende av Sehlhall/Nrep att på TE i samverkan uppföras ett flerbostadshus bestående av 19 lägenheter, varav 6 st i LSS-form, på fastigheten Öreslandet i Täby. Projektet kallas för Lotten B.