Noccon avtalar med Elisby Fastigheter om hyresgästanpassning av skola i Orminge Hus. Totalt ca 3 100 kvm Lokalyta.

Projektet skall vara klart till skolstart efter sommaren 2023.