Noccon och Wallenstam tecknar samarbetsavtal avseende Älta Torg Kv. 6. Projekt omfattar projektering och nyproduktion av 198 hyreslägenheter samt 7 st kommersiella lokaler och underliggande garage i 2 våningar och beräknas starta under senare delen av 2022.