Ytterligare ett samarbetsavtal tecknat mellan Noccon och Wallenstam avseende Nya Gatan Kv 5 & 6 i Nacka. Projekt omfattar projektering och nyproduktion av 173 st lägenheter samt lokaler i markplan och underliggande garage.