Ytterligare ett samarbetsavtal tecknat mellan Noccon och Wallenstam avseende Kv. Nacka Grace i Nacka. Projekt omfattar projektering och nyproduktion av 169 st lägenheter samt lokaler i markplan och underliggande garage.