Jens Törfler hälsas välkommen till Noccon som produktionsledare.