Objektet avser nybyggnad av LSS-boende beläget i Täby kommun, Kv Eldröret. Byggnaden omfattar totalt ca 700 m2 BTA-yta och utförs i ett plan. Boendet inrymmer 6 lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen för både hyresgäster och personal. Byggnadens stomme inklusive fasad utförs i trä. Anläggningen är försedd med bergvärme. Markarbeten omfattar ny infart till tomten, uppbyggnad och iordningställande av hela fastigheten med tillhörande ytor, totalt ca. 3000 m2 (inkl. BYA).

Projektnamn: Eldröret LSS-boende
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad AB04
Byggherre: Täby kommun
Kontraktsarbete: Nyproduktion av LSS-bostäder
Kontraktstid: maj 2016 – juni 2018