Objektet avser nybyggnad av LSS-boende beläget i Odenslunda, Baldersvägen 5 i Upplands Väsby kommun. Byggnaden omfattar totalt ca 500 m2 BTA-yta och utförs i ett plan. Boendet inrymmer 6 lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen för både hyresgäster och personal. Byggnaden har stomme av trä och stål samt fasad av murat tegel i kombination med puts. Entreprenaden omfattar även installationer med teknikrum samt bergvärmeanläggning. Markarbeten på ca. 2300 m2 (inkl. BYA) omfattar ny infart till tomten, uppbyggnad och iordningställande av hela fastigheten med tillhörande ytor. Byggnad ska utföras enligt ”Green Building”.

Projektnamn: Baldersvägens LSS-boende
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad AB04
Byggherre: Upplands Väsby kommun
Kontraktsarbete: Nyproduktion av LSS-bostäder
Kontraktstid: maj 2016 – februari 2018