Vi är glada för förtroendet att tillsammans med Erik Wallin få detaljprojektera och bygga projekt Bergsvåg högt upp på berget i Hjorthagen, norra djurgårdsstaden i Stockholm.

Bergsvåg inkluderar ett flerbostadshus, ett antal stadsradhus samt en förskola. Alla med panoramavy över Stockholm. Naturen och berget har fått inspirera allt från inredning och material till husens unika form. Lägenheter och förskola formar en våg i harmoni med grönskan och landskapet runt omkring. I vår entreprenad ingår nybyggnation av samtliga bostäder och förskolan inklusive underliggande garage samt tillhörande grundläggning och markanläggningar. Totalt omfattar projektet 3800 kvm BOA och 57 st bostäder i brf, en bruttoarea 5250 kvm BTA varav lokalarea 748 kvm LOA.

Projektnamn: Bergsvåg
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Partnering (Totalentreprenad AB04)
Byggherre: Byggnadsfirman Erik Wallin AB
Arkitekt: Kjellander Sjöberg
Illustrationsbilder: Wingårds
Kontraktsarbete: Projektering och byggproduktion
Kontraktstid: oktober 2017 – Q4 2020