Projektet avser nybyggnad av vårdboende med 79 st lägenheter med tillhörande serviceutrymmen, samt anläggning av tomtmark.
Objektet ligger i Jordbro, Haninge kommun.
Totalt omfattar projektet en bruttoarea på ca 5890kvm BTA.

Projektnamn: Kalvsvik Vårdboende
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Partnering (Totalentreprenad ABT06)
Byggherre: Svenska Vårdbyggen Jordbro AB
Arkitekt: Krook & Tjäder
Illustrationsbilder: Krook & Tjäder
Kontraktsarbete: Projektering och byggproduktion
Kontraktstid: sep 2018 – Q2 2020