Vi är glada för förtroendet och äran att tillsammans med Bromma församling få genomföra och upprusta samt bygga till en av Sveriges äldsta byggnader som är i drift, Bromma Kyrka (kyrkbyn 1) i Bromma väster om Stockholm. Bromma kyrka med anor från 1100-talet har genom seklen genomgått flera förändringar och tillbyggnader. Nu planeras ytterligare åtgärder.
I Projektet planeras en tillbyggnad en absid i platsgjuten betong som kommer rymma ett mindre kapell för 20 personer samt ljusbärare. I de planerade åtgärderna ingår även ombyggnad av vapenhuset vilket medför att kyrkan återfår sin entré från väster. Kyrkans utrymmen i källarplanet som tillkom vid senaste ombyggnaden på 1960-talet görs tillgängliga genom installation av hiss. Installationer moderniseras generellt samt åtgärder vidtas för förbättrat brandskydd inklusive nya sprinklerinstallationer i kyrktorn och på vind. I projektet ingår även anläggandet av en ny trädgård i anslutning till ny absid.

Projektnamn: Kyrkbyn 1, Bromma K:a Om- och tillbyggnad
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad AB04
Byggherre: Bromma Församling
Arkitekt: OKK+
Kontraktsarbete: Byggproduktion
Kontraktstid: Februari 2019 – Oktober 2019