Objektet avser nybyggnad av Parkleksbyggnad på uppdrag av Exploateringskontoret i Hjorthagen. Parkleken inrymmer personalutrymmen och vistelserum för barn med tillhörande våtrum/omklädnad och rwc samt teknikutrymmen och hiss. Byggnaden har en stomme av betong och stål samt fasad av brandimpregnerat och pigmenterat trä i olika dimension. Entreprenaden omfattar även installationer med teknikrum samt bergvärmeanläggning.

Projektnamn: NDS E-366 PARKLEKSBYGGNAD JACKPROPPEN
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad AB04
Byggherre: Exploateringskontoret, Stockholm Stad
Kontraktsarbete: Byggproduktion
Kontraktstid: September 2018 – Maj 2019