Projektet avser uppförande av ett SÄBO med 90 lägenheter med tillhörande verksamhetsutrymmen och underliggande garage på fastigheten Öreslandet 3 i Täby.
Totalt omfattar projektet en bruttoarea på ca 7606 kvm BTA.
Beställare är Sehlhall/NREP och hyresgäst är Humana.

Projektnamn: Kv Öreslandet 3
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT06
Byggherre: Sehlhall Öreslandet AB/NREP
Kontraktsarbete: Nyproduktion av vårdboende, 90 lgh
Kontraktstid: Q1 2021 – Q1 2023