Kontraktsarbetena omfattar projektering, tillverkning, leverans och uppförande av 300 st. bostadslägenheter samt garage med tillhörande markarbeten. Totalt omfattar projekten en bruttoarea på ca 22485 kvm BTA.

Projektnamn: Vårbergstoppen 1 och 2
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT06
Byggherre: Åke Sundvall
Kontraktsarbete: Nyproduktion Flerbostadshus, 300 lgh hyresrätt
Kontraktstid: Aug. 2021 – 2023