rojektering och genomförande av tre, kompletta och för ändamålet väl fungerande huskroppar om 72 stycken bostadsrätter och tillhörande komplements utrymmen och underliggande garage. Totalt omfattar projektet en bruttoarea på ca 4762 kvm BTA.

Projektnamn: Triolen
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT06
Byggherre: Wallin Bostadsutveckling AB
Kontraktsarbete: Nyproduktion av Flerbostadshus, 72 lgh Bostadsrätter
Kontraktstid: Juli 2021 – Dec. 2022