Entreprenaden omfattar nybyggnation av flerbostadshus (hyresrätter) innefattande 58 st lägenheter, varav 6 st LSS-lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och ett kontor i två plan på ca 800 kvm. Entreprenaden omfattar även komplementbyggnad för återvinning och cykelparkering. Totalt omfattar projektet en bruttoarea på ca 5230 kvm BTA.

Projektnamn: Kv C stora sköndal
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT06
Byggherre: Ikano
Kontraktsarbete: Nyproduktion Flerbostadshus, 58 lgh
Kontraktstid: Sept. 2019 – Feb. 2021