Projektet avser uppförande av ett flerbostadshus med 18 lägenheter varav 6 lägenheter ska uppföras som LSS med tillhörande personal och allmänna ytor på fastigheten Öreslandet 3 i Täby. Totalt omfattar projektet en bruttoarea på ca 1394 kvm BTA.

Projektnamn: Öreslandet 3, Lotten 2
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT06 i samverkan
Byggherre: NREP /Sehlhall
Kontraktsarbete: Nyproduktion Flerbostadshus, 18 lgh.
Kontraktstid: Aug. 2021 – Nov. 2022