Nybyggnad av flerbostadshus med 54 vårdlägenheter och tillhörande serviceutrymmen. Objektet ligger i området Fågelsången, Sollentuna kommun.
Totalt omfattar projektet en bruttoarea på ca 4252 kvm BTA.
Hyresgäst är Attendo.

Projektnamn: Kv Haken 20
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad AB04
Byggherre: Svenska Stadsbyggen
Kontraktsarbete: Nyproduktion av vårdboende med 54 st lgh.
Kontraktstid: Dec. 2019 – Feb. 2021