Nybyggnad av vård- och omsorgsboende på Fastigheten Kv Brädgården 1 åt Arwidsro för hyresgästen Humana AB, innehållande 80 lägenheter och allmänna ytor m.m. samt underliggande garage och tillhörande grundläggningar och markanläggningar.
Totalt omfattar projektet en bruttoarea på ca 9311 kvm BTA.

Projektnamn: Kv Brädgården 1, Norrtälje Hamn
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT06
Byggherre: Arwidsro Brädgården AB
Kontraktsarbete: Nyproduktion av 80 st vårdlägenheter
Kontraktstid: Augusti 2019 – Maj 2021