Kontraktsarbetena avser projektering och nybyggnation av LSS-boende med 6 st lgh samt personal och biutrymmen i Saltsjöbaden

Totalt omfattar projekt ca 495 kvm BOA.

Projektnamn: Erstavik
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT06
Byggherre: Herman Petersen Fideikomiss AB
Kontraktsarbete: Nyproduktion LSS-boende
Kontraktstid: Sep. 2021 – juli 2022