Kontraktsarbetena uppförande av 100 st. vårdlägenheter samt förskola med sex avdelningar inkl biutrymmen i Roslags Näsby.
Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver 3.0
Totalt omfattar projekt en bruttoarea på ca 10 000 kvm BTA.

Projektnamn: Gullvivan 1
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad AB04
Byggherre: Svenska Stadsbyggen
Kontraktsarbete: Nyproduktion Flerbostadshus, 100 vård-lgh mm
Kontraktstid: Okt. 2022 – aug 2024