Kontraktsarbetena avser projektering och nybyggnation av 92 st. Brf-lägenheter i Väsjö Torg, Sollentuna kommun.
Miljöcertifiering enligt Svanen.
Totalt omfattar projekt en bruttoarea på ca 9164 kvm BTA.

Projektnamn: Brf Valla
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT06
Byggherre: Ikano Bostad
Kontraktsarbete: Nyproduktion Flerbostadshus, 92 Brf-lgh
Kontraktstid: April. 2022 – Q1 2024