Projektet omfattar projektering och nybyggnation av 169 st hyreslägenheter samt 12 st kommersiella lokaler i markplan och underliggande parkeringsgarage i två våningar i centrala Nacka.
Projektet skall utföras i nyklassicistisk stil.

Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver 3.1

Projektnamn: Kv. Nacka Grace
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Totalentreprenad ABT06
Byggherre: Wallenstam
Kontraktsarbete: Nyproduktion av Flerbostadshus, 169 lgh
Kontraktstid: Feb. 2022 – Q1 2025