Tillsammans med Ikano Bostadsproduktion AB bygger vi ett nytt kvarter i Hagastaden med 273 st lägenheter i fyra bostadsrättsföreningar. Projektet omfattar totalt åtta huskroppar i ett kvarter med en innergård på terrasbjälklag i mitten. Terrassen ligger på plan 3 med två underliggande garageplan samt ca 9 lokaler. I källarplanet under huskropparna ryms även förråds- och teknikutrymmen. Varje förening består av två trapphus med ett högre hus med 11 alternativt 13 våningar och en lägre byggdel med sex våningar. Varje huskropp har sitt eget trapphus med hiss ned till garageplanen.

Stommen som Ikano upphandlat av Strängbetong AB, utgörs av prefabricerade betongelement i halvsandwich med färdig fasad i slipad relief. Taket består av takstolar, råspont och sedumbeläggning. Lägenheternas innerväggar utförs i lättkonstruktion, samt undertak i bad och i vissa lägenheter även hall. Lägenheterna utrustas vidare med parkettgolv, målade väggar och tak, kakel och klinker i badrum, samt köksinredning från IKEA.

Totalt omfattar projektet en bruttoarea på 27 060 kvm och i vårt åtagande ingår förutom byggarbeten även produktionsledning och arbetsmiljöansvar.

Projektnamn: Hagastaden Kv 4 Kromosomen
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Partnering (Utförandeentreprenad AB04)
Byggherre: Ikano Bostad
Kontraktsarbete: Byggarbeten och produktionsledning
Kontraktstid: juni 2017 – september 2019