Objektet är beläget intill Lövstavägen i Hässelby, Stockholms kommun. Tillsammans med Ikano Bostadsproduktion AB bygger vi tre stycken flerbostadshus med sammanlagt 127 lägenheter och ett gemensamt garage under mark. Totalt omfattar entreprenaden 7200 kvm BOA.

Projektnamn: Brf Skogsstjärnan
Entreprenör: Noccon AB
Upphandlingsform: Generalentreprenad
Byggherre: Ikano Bostad
Kontraktsarbete: Byggarbeten och produktionsledning
Kontraktstid: april 2016 – januari 2018