Entreprenaden omfattar nyproduktion av en kompletterande skolbyggnad i anslutning till befintliga Byleskolan i Täby Kyrkby. Byggnaden kommer att vara i två plan och innehålla sex klassrum och en aktivitetshall med tillhörande omklädningsrum mm. Även en installationskulvert för bl.a. bergvärme ska dras från befintlig skolbyggnad till den nya byggnaden samt VA-kulvert med breddningsmagasin och ingår i entreprenaden.
Objektet är beläget på Bylegårdsvägen 20 i Täby Kyrkby norr om Stockholm inom fastigheten Bylegård 24.

Projektnamn: Byleskolan
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad AB04
Byggherre: Täby kommun
Kontraktsarbete: Nyproduktion av skolbyggnad
Kontraktstid: april 2015 – maj 2016