Brf Skogsstjärnan

Objektet är beläget intill Lövstavägen i Hässelby, Stockholms kommun. Tillsammans med Ikano Bostadsproduktion AB bygger vi tre stycken flerbostadshus med sammanlagt 127 lägenheter och ett gemensamt garage under mark. Totalt omfattar entreprenaden 7200 kvm BOA och i vårt åtagande ingår förutom byggarbeten även produktionsledning och arbetsmiljöansvar för projektet i sin helhet.

Projektnamn: Brf Skogsstjärnan
Entreprenör: Noccon AB
Entreprenadform: Partnering (Utförandeentreprenad AB04)
Byggherre: Ikano Bostad
Kontraktsarbete: Byggarbeten och produktionsledning
Kontraktstid: april 2016 – januari 2018

 

Tags: nyproduktion, bostäder

Back to Top